Generic placeholder image

Sverige

Kristinedalskolan - platsen för möten, lärande och utveckling!
Här möts under läsåret dagligen cirka 500 barn, ungdomar och ungefär 100 vuxna för att lära av varandra, växa och utvecklas. På skolan finns stora möjligheter till kulturella utbyten både när det gäller skapande i alla former och möten med kamrater och kollegor med ursprung från andra länder än Sverige. På skolan talas 30 språk inklusive svenskan.

Kristinedalskolan är en enplansskola centralt belägen i Stenungsunds tätort med närhet till natur och aktiviteter av olika slag. Utöver skolverksamheten som omfattas av barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9 bedrivs även fritidshemsverksamhet för de yngre barnen. Personal och elever är organiserade i arbetslag. Skolans upptagningsområde är närområdet i centrala Stenungsund och för de äldre eleverna även Hallerna och Kyrkenorum.

Kristinedalskolans målsättning är att elever och personal ska trivas på skolan. Alla ska känna sig välkomna och mötas med respekt. Skolan ska vara en trygg och positiv plats där det är roligt att lära sig nya saker.​

Läs mer om Sverige »

Generic placeholder image

Finland

Kissakuusenkonlu - Skolan Kissakuusen koulu är en grundskola som ligger i Karttula, mitt i den vackra naturen i östra Finland. Den närmaste staden är Kuopio, ca 50 km från Karttula. I Karttula bor ca. 3500 invånare, och den största delen av våra elever bor utanför byn och åker till skolan med buss. Vår skola har ca. 140 elever i klasserna 7-9 och här jobbar 20 lärare. Viktigt för oss i Kissakuusen koulu är samarbete och goda relationer mellan lärare, elever och föräldrar.


Kissakuusen koulu on peruskoulu, joka sijaitsee keskellä kaunista luontoa Karttulassa, Itä-Suomessa. Lähimpään kaupunkiin, Kuopioon, on matkaa noin 50 km. Karttulassa asuu n. 3500 asukasta, ja suurin osa oppilaistamme asuu kylän ulkopuolella ja tulee kouluun bussilla. Koulussamme on n. 140 oppilasta luokilla 7-9 ja täällä työskentelee 20 opettajaa. Tärkeää koulussamme on yhteistyö ja hyvät suhteet opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä.

Läs mer om Finland »

Generic placeholder image

Danmark

Skolen ved Bülowsvej, er en almindelig folkeskole beliggende på Frederiksberg i København, Danmark. Skolen ved Bülowsvej er på en gang en meget gammel og en meget ung skole.Den består af den tidligere Skolen på Fuglevangsvej fra 1885 og Thorvaldsenskolen fra 1920. I 1989 blev de lagt sammen, og der blev opført en ny bygning imellem de to skoler. Til skolen hører der et stort grønt område, der både fungerer som legeplads for de mindre elever og sportsplads. Det skal tilføjes, at området er offentligt tilgængeligt til glæde for Frederiksbergs borgere. I 2013 blev der bygget en ny indskolingsbygning, som rummer børnene fra 0-3 kl, samt vores Skole og fritidsordning. Skolen ved Bülowsvej har i indeværende skoleår 860 elever fra 0. - 9. kl. samt 3 modtagelsesklasser for kommunens tosprogede elever på 2. - 7. klassetrin. Det er grundlæggende for skolens virksomhed: 1. At enhver føler arbejdsglæde og lyst til læring. 2. At enhver udviser ansvarlighed over for fællesskabet. 3. At enhver føler sig imødekommet, hørt og forstået. 4. At enhver føler meningsfuldhed og tryghed i hverdagen. 5. At enhver får mulighed for at udtrykke sin personlighed gennem kreativitet. 6. At enhver får mulighed for fordybelse, samt personlig og faglig udvikling. 7. At enhver møder respekt og tolerance og at den enkeltes selvtillid udvikles. 8. At enhver medvirker til en god omgangstone. 9. At enhver medvirker til at præge skolens fysiske rammer i en positiv retning. På vores skole har eleverne madkundskab obligatorisk i 4-6 klasse, samt de kan vælge de på valghold i 7+8 klasse. Eleverne har dog kun faget 1/3 af året. Vi fokuserer meget på at lære eleverne om sundhed, ernæring, fødevarevalg og madens æstetiske udtryk.

Läs mer om Danmark »

Generic placeholder image

Norge

Ramstad skole - med rom for alle! Ramstad skole er en ungdomsskole (8., 9. og 10. trinn). Skolen ligger på HØvik i Bærum kommune, som er like utenfor Oslo. I dag teller skolen 500 elever fordelt på 18 klasser. Det er ca 60 ansatte hvorav 45 er lærere. Elevene ved Ramstad skole skal oppleve et inkluderende læringsmiljØ der de kan utvikle sine talenter og interesser i samarbeid med andre. Skolens satsingsområder er vurdering for læring, utvikling av digital kompetanse, klasseledelse og godt læringsmiljØ.

Läs mer om Norge »